Conversation Between 567595816 and aventador

1 Visitor Messages

 1. trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật http://tradalela.com/ w http://tuvanphapluattructuyen.com/ nhạc sàn ợi hại trong đó!

  Nói tới đây, Thương Dă Vọng dịu giọng lại:

  - Hôm nay trẫm triệu kiến Thiển Thủy Thanh, chỉ là muốn biết hắn muốn cái ǵ, trẫm có thể dựa vào cái ǵ để khống chế hắn, bây giờ trẫm đă biết rồi!

  Thương Lan bật thốt:

  - Hắn muốn Vân Nghê!

  - Không sai, cái mà hắn muốn chính là Vân Nghê! Cho nên trẫm mới nói với hắn, dùng một Vân Nghê để đổi lấy Đế quốc Kinh Hồng, trẫm bằng ḷng, nhưng dùng một Thừa tướng của Đế quốc để đổi, trẫm không muốn! Nếu như đổi lại là người khác, chuyện như vậy e rằng khó có thể tiếp nhận, nhưng đối với Thiển Thủy Thanh, chuyện này đă là
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1


Ski Gear | Snowboard Gear | Cycling Gear | Camping/Hiking Gear | Ski & Snowboard Racks | Gear Outlet | Men's Clothing | Women's Clothing | Kids' Clothing

Ski Vermont | Whiteface / Gore Message Boards