Conversation Between 86midnightblue and aventador

1 Visitor Messages

  1. trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật http://tradalela.com/ w http://tuvanphapluattructuyen.com/ nhạc sàn nguồn nước thiên nhiên, địa thế phải cao hơn nơi khác. Ngoài ra phải bố trí trạm gác, tốt nhất lấy ba người làm một tổ dùng c̣i để cảnh giới cho nhau, tiếp ứng lẫn nhau chặt chẽ, nếu một hướng bị tập kích, các hướng khác sẽ lập tức phát hiện ra.

    Từng gốc cây ngọn cỏ, chỗ nào cũng có thể lập trạm gác ngầm từ một tới hai người, mỗi khoảng thời gian nhất định thay đổi một lần. Nếu như có ngựa, c̣n có thể lợi dụng tính cảnh giác trời sinh của động vật, dùng ngựa để cảnh báo.

    Giả như đại chiến xảy ra, như vậy trạm canh gác xa nhất có thể xa tới hơn mười dặm, mỗi một đoạn sẽ bố trí trạm gác,
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1


Ski Gear | Snowboard Gear | Cycling Gear | Camping/Hiking Gear | Ski & Snowboard Racks | Gear Outlet | Men's Clothing | Women's Clothing | Kids' Clothing

Ski Vermont | Whiteface / Gore Message Boards