Conversation Between 9thCav and aventador

1 Visitor Messages

  1. trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật http://tradalela.com/ w http://tuvanphapluattructuyen.com/ nhạc sàn u viện binh kéo đến, nếu như đến một hai vạn người, có lẽ c̣n có thể đánh một trận, nếu như bọn họ kéo đến trên năm vạn người, vậy th́ tỉ lệ so sánh binh lực sẽ bất lợi với chúng ta rồi, chúng ta chia binh hai lộ, ngược lại dễ bị bọn họ đánh phá từng đội một, v́ vậy ty chức cho rằng, kế này quá mạo hiểm, đại tướng quân sử dụng kế này, cái hại sẽ lớn hơn cái lợi.”

    Hạ Bạt Dư Nhuận kế bên có chút không phục, tay bắt chéo trước ngực hỏi: “Nếu như viện quân Thổ Phồn chỉ có hai ba vạn người th́ sao, vậy chẳng phải là đế cho bọn họ vượt qua sông tới tốt hơn sao?”

    Điền Càn Chân lắc đầu nói: “K
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1


Ski Gear | Snowboard Gear | Cycling Gear | Camping/Hiking Gear | Ski & Snowboard Racks | Gear Outlet | Men's Clothing | Women's Clothing | Kids' Clothing

Ski Vermont | Whiteface / Gore Message Boards