Conversation Between CapeSkiGuy and aventador

1 Visitor Messages

  1. trung tâm tiếng anh thành lập công ty tổng đài tư vấn pháp luật http://tradalela.com/ w http://tuvanphapluattructuyen.com/ nhạc sàn ng, một trong số đó chính là hàng tướng Điền Càn Chân của An Lộc Sơn.

    Điền Càn Chân sau khi An Lộc Sơn tiến quân Quan Nội đạo thất bại, dẫn quân đầu hàng Lư Khánh An, lúc đầu Lư Khánh An không yên tâm với hắn, mệnh hắn làm phó tướng dưới trướng Lệ Phi Nguyên Lễ, phụ trách xây dựng Đường trực đạo.

    Nhưng cùng với việc Lư Khánh An quay về phía tây, một vạn quân Đường của Hà Tây cũng dưới sự soái lĩnh của Lệ Phi Nguyên Lễ đi đến An Tây trợ chiến, Điền Càn Chân chủ động tự tiến cử, nguyện đi An Tây lập công, Lệ Phi Nguyên Lễ bèn đáp ứng lời thỉnh cầu của hắn, đem theo hắn về An Tây.

    Tro
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1


Ski Gear | Snowboard Gear | Cycling Gear | Camping/Hiking Gear | Ski & Snowboard Racks | Gear Outlet | Men's Clothing | Women's Clothing | Kids' Clothing

Ski Vermont | Whiteface / Gore Message Boards